Byforskønnelse i Gjessø

Vil DU have indflydelse på en kommende forskønnelse af bymidten i Gjessø? Så mød op mandag d. 14/9 2020 kl. 19 i Forsamlingshuset. Silkeborg Kommune har bevilliget en sum penge til forskønnelse af bymidten i Gjessø – nærmere betegnet den tomme grund på hjørnet af Gl. Skolebakkevej og Rustrupvej. Et par arkitektstuderende har udarbejdet et […]

Borgermøde – Nyt boligområde ved Brandevej og Søndre Gjessøvej

I 2019 besluttede Silkeborg Kommune, at der kan bygges op til 15 nye almene boliger i Gjessø. Disse boliger vil blive placeret på et areal mellem Brandevej og Søndre Gjessøvej. De almene boliger vil blive opført af AAB i Silkeborg, men derudover er der lagt op til opførelse af yderligere 15 lejeboliger og 4 dobbelthuse […]

Valgmøde i Gjessø Forsamlingshus – mød de lokale kandidater til kommunalvalget

Sæt kryds i kalenderen den 21. oktober – mød de lokale kandidater til kommunalvalget Startskuddet til valgkampen op til kommunalvalget d. 16. november har lydt – og traditionen tro afholder Gjessø Lokalråd valgmøde i Gjessø Forsamlingshus. Torsdag den 21. oktober, kl. 19 – 21 I den udløbende byrådsperiode har den sydlige del af Silkeborg kommune […]