Fik vi så Danmarks bedste nærdemokrati

FIK VI SÅ DANMARKS BEDSTE NÆRDEMOKRATI ? Det var ellers ambitionen, da Them, Kjellerup og Gjern blev sammenlagt med Silkeborg kommune. Ambitionen var også, at NÆRDEMOKRATIET OG UDVIKLINGEN skulle strækkes ud […]