Find her en oversigt over hvad der sker i forsamlingshuset:

Aktuelt i Forsamlingshuset

Bestyrelsen modtager meget gerne tips til afvikling af arrangementer af enhver art, ligesom huset selvfølgelig stilles til rådighed hvis lokale borgere har ideer til arrangementer af almen interesse…

Torsdagsklub

Forsamlingshusets Torsdagsklub

Hør mere om Torsdagsklubben, – og hvilke torsdag formiddage klubben samles – hos Inger Jessen på telefon 86 84 77 50.
Alle er velkomne.

Kontingent 2023

-udgør (uændret) 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for en husstand.

Vi omdeler hvert år en folder med girokort til brug for betalingen.

Er girokortet bortkommet kan dette benyttes i forbindelse med betalingen:
Benyt indbetalings korttype 73 og indtast 83588241 som modtager nummer eller
foretag bankoverførsel til bankkonto: reg. nr. 9860, konto nr. 0000512834.