Formand
Steen Okkels Nørby, Gl. Skolebakkevej 26, Tel. 40523372

Næstformand
Jeppe Kjems, Rustrupvej 41, Tel. 26170636

Kasserer
Casper Hald, Lærkebakken 9, Tel. 30266368

Sekretær
Inge Okkels Søndergaard, Egebakken 22, Tel. 22616030

Medlem
Kasper Thomassen, Lindebakken 7, Tel. 26843670
Gjessø Lokalråd e-mail:

mail@gjessolokalraad.dk