Formand

Steen Okkels Nørby, Gl. Skolebakkevej 26, Tlf. 40523372

Mail til lokalråd: mail@gjessolokalraad.dk

Næstformand

Jeppe Kjems, Rustrupvej 41, Tlf. 26170636

Kasserer

Casper Hald, Lærkebakken 9, Tlf. 30266368

Sekretær

Inge Okkels Søndergaard, Egebakken 22, Tlf. 22616030

Medlem

Kasper Thomassen, Lindebakken 7, Tlf. 26843670

Suppleanter

Jan Mikkelsen, Rustrupvej 51, Tlf. 20705082