Udlejningen af forsamligshuset varetages af Inger og Ove Jessen.

Benyt mail: udlejer@gjessoeforsamlingshus.dk
Eller tlf. 86847750.

Priser

År 2021

Pris pr. døgn:
2.700 kr. incl. moms.

Lejes der for længere tid, f.eks. til opstilling/oprydning, må der påregnes ekstra betaling: 500 kr./stk.

Udover lejen afregnes særskilt for el, varme og vand samt for evt. ituslået eller bortkommet service.

Se i kalenderen hvornår huset er ledigt. Henvend dig til udlejer for at få reserveret tid til dit arrangement. Når depositum på 1.000 kr. er indbetalt til forsamlingshusets konto registreres tidspunktet som optaget.

Gjessø Forsamlingshus indefra