Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:
Kristian Mortensen, Gjessøtoften 4, kristianden4@gmail.com , 29 69 78 30

Næstformand og IT ansvarlig:
Magnus Michelsen, Gjessøparken 2, rexmus@msn.com, 40 72 31 05

Kasserer:
Carina Uhrskov, Gl. Skolebakkevej 9, carina_uhrskov@mail.com , 21 68 88 36

Sekretær:
Per Knorborg, Gjessøparken 17, per.knorborg@gmail.com, 22 62 30 58 / 4063 2250

Menigt medlem:
Brian Rasmussen Gjessøparken 2, brasmussen765@gmail.com tlf. 25 59 07 53

Suppleanter:

Charlotte Dahl, Gjessøparken 19, charlottedahl10@hotmail.com, tlf. 30 49 70 93