Borgmester Steen Vindum besøger Gjessø torsdag den 30.01.2020

Borgmesteren og kommunaldirektøren besøger Gjessø, og der er følgende program.

  • Virksomhedsbesøg hos Min Købmand omkring klokken 13.00
  • Besøg på Gjessø skole og møde med ledelsen omkring klokken 14.00.
  • Møde mellem borgmesteren og lokalråd klokken 15.15 til 16.00.
  • Åbent borgmesterkontor hvor alle har mulighed for en kort samtale med borgmesteren. Det er på Gjessø skole fra klokken 16.00 til 17.00.

Nyt fra Silkeborg Kommune – 15 almene boliger placeres på Brandevej 5

AAB Silkeborg er i dialog med ejeren af Brandevej 5 om et køb af grunden, så den kvote på 15 almene boliger, som Gjessø og boligselskabet er blevet tildelt, kan opføres der. AAB Silkeborg undersøger mulighederne for at samarbejde med en privat aktør til at opføre de almene boliger samtidig med, at private boliger også bygges på arealet.

Det forventes, at en lokalplan for området er klar i efteråret 2020. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget blevet orienteret om.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10.12.2019, punkt 8)

Gjessø lokalråd