Lokalrådets formål er:
– at fremme og koordinere fællesskab og samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.
– at bevare, udvikle og synliggøre lokalsamfundet som et godt sted at bo og leve.
– at tage initiativer til at fremme gode vilkår for lokalområdets borgere, foreninger og institutioner.
– at være samtaleforum, høringsinstans og talerør for lokalområdets borgere, m.fl. overfor Silkeborg Kommune og andre instanser i spørgsmål af fælles interesse.

Aktuelle fokusområder:

 • Byforskønnelse
  • Gjessø har fået bevilliget Kr.225.000 til forskønnelse af byen. Lokalrådet har i samarbejde med grundejerforeningen udarbejdet et projekt som i samråd med byen skal gennemføres i løbet af 2020/21
 • Bolig og vækst
  • Tekst på vej
 • Trafiksikkerhed
  • Tekst på vej
 • Forstad til Silkeborg
  • Tekst på vej

Kalender for Lokalrådet