Lokalrådets formål er,
– at fremme og koordinere fællesskab og samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder,
– at bevare, udvikle og synliggøre lokalsamfundet som et godt sted at bo og leve,
– at tage initiativer til at fremme gode vilkår for lokalområdets borgere, foreninger og institutioner,
– at være samtaleforum, høringsinstans og talerør for lokalområdets borgere, m.fl. overfor Silkeborg Kommune og andre instanser i spørgsmål af fælles interesse.

Kalender for Lokalrådet

There are no upcoming events at this time.