Lokalrådets formål er:

 • at fremme og koordinere fællesskab og samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.
 • at bevare, udvikle og synliggøre lokalsamfundet som et godt sted at bo og leve.
 • at tage initiativer til at fremme gode vilkår for lokalområdets borgere, foreninger og institutioner.
 • at være samtaleforum, høringsinstans og talerør for lokalområdets borgere, m.fl. overfor Silkeborg Kommune og andre instanser i spørgsmål af fælles interesse.

 

Aktuelle fokusområder:

 • Byforskønnelse
  • Gjessø har i 2020 fået bevilliget 225.000 kr. til forskønnelse af byen. Lokalrådet har i samarbejde med Gjessø Grundejerforening udarbejdet et byforskønnelsesprojekt, som i 2021 er blevet etableret på ”Den Gamle Skole”-grund i midtbyen. Pladsen “Tingstedet” blev indviet 19. september 2021. Arbejdet med forskønnelse af Gjessø og etablering af faciliteter i forbindelse med “Tingstedet” fortsætter. 
 • Bolig og vækst
  • Gjessø Lokalråd arbejder hårdt for, at der bliver etableret nye udstykninger i byen. I den forbindelse er vi i dialog med både politikere og forvaltningen i Silkeborg Kommune, samt private aktører. Dette arbejde fortsætter vi med i samarbejde med flere lokale personer og interessenter.
 • Udviklingsstrategi
  • Lokalrådet lægger op til, at der i et samarbejde mellem Gjessø by og Silkeborg Kommune udarbejdes en udviklingsstrategi for Gjessø – en strategi, der skal sætte pilen og målsætningen for de næste mange års positive udvikling i Gjessø. 
 • Trafiksikkerhed
  • Gjessø skal være en tryg by at bo i. Derfor skal trafiksikkerheden prioriteres højt – specielt for vores børns skyld.
  • De seneste år er der etableret cykelkantbaner til Silkeborg, 2-1 vej med chikaner på Rustrupvej. 
  • Der er bevilliget et fodgængerfelt til Rustrupvej.
  • Fremtidige fokusområder er: Cykelkantbaner til skole fra Rustrupvej, fartdæmpning på Løgagervej og omkring Sepstrup og Asklev.
 • Forstad til Silkeborg
  • Byen har postnummeret 8600 og er derfor at betragte som en forstad til Silkeborg på lige fod med Funder, Sejs og Virklund. Psykologisk set og markedsføringsmæssigt har dette stor betydning, når fortællingen om Gjessø og byens unikke kendetegn skal udbredes. Gjessø Lokalråd har gjort og vil fortsætte med at gøre en stor indsats for, at Gjessø fremstår som en skønt beliggende og attraktiv forstad til Silkeborg by, og at den fremtidige kommunale udvikling af infrastruktur og services kommer til at ske i overensstemmelse hermed – dvs. bl.a. fortsat bybusforbindelse og overbygningstilknytning til Vestre Skole.
 • Bevare skole.
 • Bevare butik.
 • Bevare busforbindelse.