Alle dagplejere i Gjessø er naturdagplejere under friluftsrådet.

Desuden har vi i Gjessø fokus på tidlig kontakt mellem kommende dagplejebørn og deres dagplejere.

Vi arbejder med det enkelte barns kendskab og oplevelse af nærmiljøet. Ved at arbejde i det nære miljø med øget fokus på tidlig etablering af kontakt, håber vi at skabe et trygt miljø, hvor børnene tør være nysgerrige og undersøgende, så børnenes udvikling får de bedst mulige betingelser.

Vi er en del af “Gjessø’s Børn” hvor vi bl.a. fokuserer på regelmæssige besøg hos og af børnehaven. Vores erfaring er at dette letter overgangen for børnene, fra dagpleje til børnehaven, da børnene i forvejen kender, og er trygge i , de fysiske rammer, og kender de andre børn og de voksne. 

I Gjessø har vi et stærkt fokus på at børnene skal vokse op i et lokalsamfund, hvor der fokuseres på at skabe sammenhæng og helhed.

Du kan læse mere om “Gjessø’s Børn” her
https://gjessoe-skole.aula.dk/sites/gjessoe-skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Velkommen%20til%20Gjess%C3%B8s%20B%C3%B8rn_1.pdf

Du kan læse mere om dagplejen her:
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen

Og se en profil af alle Gjessø’s  dagplejere her:
https://silkeborg.dk/Special/S%c3%b8geresultat?q=Gjess%c3%b8+Dagpleje 

Gjessøs Børn logo