Tippetbakken :

http://grundeisilkeborg.silkeborgkommune.dk/Byggegrunde/Tippetbakken-i-Gjessoe

15 almene boliger placeres på Brandevej 5

AAB Silkeborg er i dialog med ejeren af Brandevej 5 om et køb af grunden, så den kvote på 15 almene boliger, som Gjessø og boligselskabet er blevet tildelt, kan opføres der. AAB Silkeborg undersøger mulighederne for at samarbejde med en privat aktør til at opføre de almene boliger samtidig med, at private boliger også bygges på arealet.

Det forventes, at en lokalplan for området er klar i efteråret 2020. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget blevet orienteret om.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10.12.2019, punkt 8)

11 nye grunde på Planetvej

Der er planer om at byggemodne 11 grunde på Planetvej, og et lokalplantillæg er under udarbejdelse (forventes klar i sensommeren 2020)

Se mere her:

https://grundeisilkeborg.silkeborg.dk/Byggegrunde/Kommende-udstykningsomraader

Huse til salg lige nu

Video om Gjessø