Hvert år i August afholder Gjessø UF foreningsfest i Gjessø. Det er en festlig weekend for både børn og voksne, og med både faste og nye indslag som f.eks. optoget Gjesstirade samt dytbanko, hoppeborge, fællesspisning og en helt masse andre sjove og spændende programpunkter. 

Vi ses! 

Her vises billeder fra Gjesstivas 2019