I 1500-tallet lå der kun en enkelt gård ved søen, Neder Gjessøgård. Ca. hvor Rustrupvej 45 og 47a ligger i dag. Langsomt voksede et lille samfund frem omkring Rustrupvej og Gl. Skolebakkevej.

Omkring 1963 gik den gamle Neder Gjessøgaard på tvangsauktion, og den daværende Them Kommune lavede en byplan for området. Derefter gik det stærkt. Byen voksede eksplosivt. Først med kvarterne Egebakken, Birkebakken, Bøgebakken, Gjessøparken, Solvejen og tre søgrunde på Rustrupvej.

Senere fulgte Lindebakken, Lærkebakken og Gjessøtoften. Nyest er byens sydlige del med Kælkebakken og planet-vejene.

Skole

I 1865 fik Gjessø en skole på adressen Brandevej 12 for de 110 undervisningspligtige børn i Asklev, Løgager og Gjessø. 30 år senere byggede man en ny skole på adressen Gl. Skolebakkevej 1-3. Skolen var i brug helt frem til 1960, hvor den nuværende skole på Brandevej 6 blev taget i brug. Den gamle skoles bygninger i Gjessø blev fjernet i 2012.

Handel

Sidst i 1800-tallet skød brugsforeninger op overalt i landet. Gjessø Brugs blev stiftet i juli 1896 på adressen Gl. Skolebakkevej 6. 20 år senere flyttede Brugsen ind i den nybyggede ejendom på hjørnet, Gl. Skolebakkevej 2.

Omkring 1960 begyndte Gjessø at vokse, og Brugsen fik pladsmangel. Derfor besluttede bestyrelsen i 1964 at bygge en ny, moderne brugs på adressen Rustrupvej 47. Her var der Brugsforening helt frem til 1991, hvor en svigtende omsætning fik FDB til at vælge at sælge forretningen. Heldigvis tog lokale beboere over, og til glæde og gavn for hele byen har vi stadig købmandshandel på adressen.

Forsamlingshus

Vi har et meget smukt og idyllisk forsamlingshus i Gjessø. Det blev bygget og indviet i 1875 af egnens befolkning. Som et af de allerførste i landet. Der var ikke længere plads nok i hjemmene til de grundtvigske vækkelsesmøder, og derfor var der behov for et nyt samlingssted. Siden er huset blevet brugt til alt fra dilettantforestillinger til bankospil og fester.

Huset bliver stadig flittigt brugt. Blandt andet til fællesspisninger for egnens beboere.

Forsamlingshus

(Kilde: “Gjessø”, udgivet af Egnsarkivet for Them Kommune, 2006)