Referat af lokalrådsmøde 14.10.2021

Tilstede er: Peter, Inge, Steen, Ib, Flemming og Jan Projekt Gjessø bymidte Indvielsen var godt besøgt og Erik havde skrevet en fin notits til avisen. Kommunen har bestilt buske til

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg kommune

Forslag om nyt boligområde i Gjessø kommer i høring Et forslag til en lokalplan for området ved Sdr. Gjessøvej, Brandevej og Planetvej kommer nu i fire ugers høring. Det beslutter

Det går lidt trægt med tilmeldingerne…

Der er endnu ikke solgt nok billetter til forestillingen “Fra Skjern til Varnæs” torsdag den 7. oktober i Gjessø Forsamlingshus. Det første arrangement efter et års tid med nedlukning skulle

Mist ikke denne enestående chance…

Fra Skjern til Varnæs med skuespiller Nicolaj Cornelius spiller i Gjessø Forsamlingshus torsdag den 7. oktober. Vi starter med spisning kl. 18, forestillingen starter kl. 20. Billetter ved henvendelse på

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for August

Nyt fra Silkeborg Kommune Råstofplan vedtaget med nye graveområde ved Asklev: Region Midtjylland har vedtaget en ny råstofplan, som skal sikre forsyningen af sand, grus og ler i minimum 12

Dagsorden til lokalrådsmøde 14.10.2021

Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej Høringer. Ansøgninger om byggetilladelser Input til ny