Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for Juni

Nyt fra Silkeborg Kommune: Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Gjessø udvikle sig? Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12

Referat af lokalrådsmøde 15.06.2020

Tilstede er: Jette, Ib, Flemming, Inge, Peter, Steen, Jan og gæst Kasper Thomasen      Projekt Gjessø bymidte   Der er ikke sket så meget siden sidst. Vi afventer endeligt

Nyhed_indlæg_Gjessø
Søren Juhl

Fodbold opstart 2020

GUF glæder sig til at åbne fodboldsæsonen med hold fra børnehaven til U16. Vi starter op torsdag den 28/5 kl 17.00 hvor vi er klar til at modtage alle friske

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for april.

Der er kommet følgende fra Silkeborg kommune som vedrører Gjessø: Grundene på Tippetbakken 7 og 9 igen til salg  De to grunde på Tippetbakken 7 og 9 er igen til

Dagsorden til lokalrådsmøde 15.06.2020

 Projekt Gjessø bymidte  2-1 vej igennem Gjessø  Udstykning af byggegrunde og byudvikling  Tjek indhold af ny kommuneplan inden høring  Indhold på ny hjemmeside  Politiske beslutninger for Gjessø  Evt.  Dato for