Nyhed_indlæg_Gjessø
Gjessø generelt
admin

Ny bestyrelse i Gjessø Grundejerforening

Ny bestyrelse i Gjessø Grundejerforening: Formand: Per Holten Møller, Birkebakken 10, per.holten.moller@gmail.com 86848498 IT ansvarlig: Peter Jonstrup Merrild, Egebakken 2, peterjonstrup@gmail.com Kasserer: Brian Rasmussen Gjessøparken 2, brasmussen765@gmail.com Sekretær: Per Knorborg,

Referat Gjessø Lokalråd d. 23.05.2023

  Referat – Gjessø Lokalråd   Dato: 23.05.2023 Tid: kl. 19.00-21.00 Sted: Gjessø Klubhus       Deltagere: Kasper T., Magnus, Brian, Anita, Casper H., Jeppe og Karen   Afbud: