Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg kommune

Prognose: Flere elever på Gjessø Skole de kommende år På Gjessø Skole er der 104 elever fordelt på 6 klasser. Det forventes at stige til 122 elever i 2026/27 og

Dagsorden til lokalrådsmøde 22.06.2021

Er jeres kommune med i Ren Natur ? Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Liga syd – kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø sammen med

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg Kommune

Arbejdet med en lokalplan for boliger ved Brandevej sat i gang Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S ønsker at bygge 30 rækkehuse og otte parcelhuse eller dobbelthuse på kompaktgrunde med

okkelsnorby

Kommuneplan 2020 – 2032

Så er Kommuneplanen 2020 – 2032 blevet endelig godkendt af Silkeborg Byråd. Læs den her  Desværre er der intet planmæssigt nyt for Gjessø trods en sej kamp for det i lokalrådet.

Generalforsamling 2021 for Gjessø Forsamlingshus

I vedtægterne for Gjessø Forsamlingshus er det anført, at der skal indkaldes til generalforsamling inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen vil naturligvis leve op til vedtægterne, og vil, på grund