Referat af lokalrådsmøde 09.03.2020

Projekt Gjessø Bymidte. Intet nyt. Efter henvendelse fra borger diskuteres fartdæmpning på Rustrupvej. Vi mener stadigvæk 2-1 vejen vil være den bedste løsning for byen.

Generalforsamling 11. marts 2020

Onsdag den 11.03.2020 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus Med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Der reviderede regnskab. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 år.på