Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Dagsorden til lokalrådsmøde 31.08.2021

Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Indhold på ny hjemmeside Vores aktuelle fokus Evt. Dato for næste møde Godkendelse af referat

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for Juni

Gjessø får mini-vuggestue Der er pasningsudfordringer i Gjessø for de 0-2-årige, fordi det ikke er muligt at rekruttere dagplejere. Derfor beslutter Børne- og Ungeudvalget at etablere en minivuggestuegruppe i Gjessøs

Generalforsamling 2021

Gjessø Forsamlingshus afvikler, et par måneder forsinket, generalforsamling onsdag den 1. september 2021 kl. 19. Alle beboere i Gjessø og omegn er automatisk medlemmer, og har derfor adgang og taleret

Referat fra lokalrådsmøde 22.06.2021

Deltagere: Ib, Jan, Flemming, Steen og Inge   Er jeres kommune med i Ren Natur? Sanne og Åse fra Gjessøparkens Andelsboligforening besøgte os og vi snakkede om muligheden for at

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg kommune

Prognose: Flere elever på Gjessø Skole de kommende år På Gjessø Skole er der 104 elever fordelt på 6 klasser. Det forventes at stige til 122 elever i 2026/27 og