Det går lidt trægt med tilmeldingerne…

Der er endnu ikke solgt nok billetter til forestillingen “Fra Skjern til Varnæs” torsdag den 7. oktober i Gjessø Forsamlingshus. Det første arrangement efter et års tid med nedlukning skulle

Mist ikke denne enestående chance…

Fra Skjern til Varnæs med skuespiller Nicolaj Cornelius spiller i Gjessø Forsamlingshus torsdag den 7. oktober. Vi starter med spisning kl. 18, forestillingen starter kl. 20. Billetter ved henvendelse på

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Politiske beslutninger vedr. Gjessø for August

Nyt fra Silkeborg Kommune Råstofplan vedtaget med nye graveområde ved Asklev: Region Midtjylland har vedtaget en ny råstofplan, som skal sikre forsyningen af sand, grus og ler i minimum 12

Dagsorden til lokalrådsmøde 14.10.2021

Projekt Gjessø bymidte 2-1 vej igennem Gjessø Udstykning af byggegrunde og byudvikling Kommunalvalg 2021 Udviklingsstrategi for Gjessø Indhold på hjemmeside Hastighed på Løgagervej Høringer. Ansøgninger om byggetilladelser Input til ny

Nyhed_indlæg_Gjessø
Gjessø generelt
okkelsnorby

ORIENTERING VEDR. RUSTRUPVEJ

I relation til færdiggørelsen af projektet med trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej gennem Gjessø, har Gjessø Lokalråd d. 12/8 sendt følgende indstilling til Silkeborg Kommune: “Gjessø Lokalråd har –

Referat af lokalrådsmøde 31/8-21

Tilstede: Jan, Ib, Peter, Steen, Inge og Flemming   2-1 vej Silkeborg kommune har besluttet at striberne på Rustrupvej vil blive rundet af i enderne så støjniveauet sænkes ved kørsel