Referat af lokalrådsmøde 12/4-2022

  Deltagere: Ib, Jan, Steen, Inge, Kasper og Jeppe   1. Velkomst  Steen bød velkommen 2. Valg af referent Jan valgt   3. Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte

Konstitueringsmøde for Gjessø Lokalråd 2022

Dagsorden for møde 12. april 2022 Velkomst Valg af referent Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte lokalrådsposter Drøftelse af suppleanternes rolle i lokalrådet Konstituering af lokalråd Formand Næstformand Sekretær

Referat af generalforsamling for lokalrådet 23/3- 2022

Referat af generalforsamling for lokalrådet 23/3- 2022 1. Velkomst ved siddende lokalrådsformand eller andet medlem. Flemming bød velkommen 2. Valg af ordstyrer. Kristian Mortensen valgt. 3. Valg af to stemmetællere. Magnus