Referat – Gjessø Lokalråd

 

Dato: 23.05.2023

Tid: kl. 19.00-21.00

Sted: Gjessø Klubhus

 

 

 

Deltagere: Kasper T., Magnus, Brian, Anita, Casper H., Jeppe og Karen

 

Afbud:

 

Referent: Karen

 

 

Punkter

 

Beskrivelse af punkter

1. Godkendelse af dagsorden

(19.00-19.05)

 

 

 

Godkendt!

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

(19.05-19.10)

 

 

 

3. Konstituering af bestyrelse.

 

a.    Karen har tilbudt at være kasserer og referent samt passe mailboks, Facebook mv.

b.    Herudover skal formandsposten fordeles.

c.

i.    Kasper T. – bestyrelsesmedlem

ii.    Casper H. – bestyrelsesmedlem

iii.    Karen – bestyrelsesmedlem

iv.    Brian – bestyrelsesmedlem

v.    Jeppe – bestyrelsesmedlem

vi.    Anita – suppleant

vii.    Magnus – suppleant

 

Det har tidl. være kutyme, at suppleanter deltager i både arbejde og møder (dog uden stemmeret), men det er selvfølgeligt helt frivilligt 😊

 

 

 

 

Bestyrelsen konstitueres som følgende:

Formand – Jeppe
Bestyrelsesmedlem – Brian
Bestyrelsesmedlem – Kasper T.
Bestyrelsesmedlem – Casper H.
Bestyrelsesmedlem og kasserer – Karen
Suppleant – Magnus
Suppleant – Anita

4. Dato for næste bestyrelsesmøde? 28.08.2023 kl. 19-21

5. Oplæg til udgangspunkt for dagsorden på næste møde:

 

1.    Tilretning af bestyrelsesinformationer på hjemmeside

 

2.    Plan for ændringer på Virk.dk, digital signatur (mitID erhverv), domæne og kodeord til mail, Facebook og hjemmeside overdragelse – Karen og Jeppe mødes med Steen for overdragelse.

 

3.    Diverse info: Info-stander på Tingstedet – Glasset i infostander ved Tingstedet er desværre blevet smadret – kan dette repareres?  Der undersøges prisen på glasset,
kurve til afgående medlemmer – er afleveret til Steen og Inge.

 

4.    Aktuelle fokusområder (fast punkt)

a.    By- og boligudvikling

b.    Trafik og veje / Trafiksikkerhed

c.    Byforskønnelse og byrum

 

3.    Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)

 

4.    Opdatering af hjemmeside (fast punkt)

 

5.    Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt)

o    Se: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade (se Gjessø)

 

6.    Evt. Der ønskes en overlevering fra afgående formand – Jeppe kontakter Steen

 

7.    Næste møde

 

 

 

 
  1. Kort gennemgang af, hvad Lokalrådet har haft gang i de sidste par år.

 

Kasper, Casper og Jeppe fortalte om et møde med Borgmesteren, By ansvarlig og Teknik og Miljøchef – vedr. tankerne omkring Gjessøs fremtid, der har også været en snak med Silkeborg Kommune om bus linien 10, tildeling af en fodgængerovergang, en masse trafik udfordringer, en dialog sammen med fællesbestyrelsen på skolen omkring at få sat hastighed ned på Brandevej ved skolen, en snak med Min købmand/Jette og Dagrofa kæden om fremtiden af købmanden, chikaner på Rustrupvej, varme udfordringerne (naturgas ><varmepumper), konferencer for Lokalråd i Silkeborg Kommune.

 

 

 
  1. Tingstedet/Jette Ploug – har ytre ønske om et par træer til Tingstedet, Jeppe undersøger om dette kan imødekommes af Lokalrådet.

 

 

 
  1. Firmaet – Landsby film – har henvendt sig til Jeppe vedr. en idé til en film med branding af byen. Filmen koster 30.000 kr. Vi har allerede en rigtig fin film på Gjessø.dk. Alle er enige om ikke at gå videre med denne henvendelse.

 

 

 

 

  1. Eventuelt

 – der ønskes en undersøgelse af vandets tilstand i Gjessø, da der allerede ses alger og andet. Klima miljø udvalg/Silkeborg Kommune kan kontaktes for dette. Evt. en dialog sammen med Grundejerforeningen. Magnus kender en vandmiljø ekspert, som han kontakter, Jeppe har navne på biologer ved Silkeborg Kommune. De kommer et par gange om året og laver vandprøver. Primært i juni, juli og august.

 

– forslag til et offentligt toilet ved saunaen, Grundejerforeningen har undersøgt muligheden, det var på daværende tidspunkt for omkostningsfuldt.

 

 

 

11. Fastlæggelse af næste møde

Dato: 28.08.2023

Tid: kl. 19.00-21.00

Sted:

 

 

Vedtægter for Gjessø Lokalråd. – Gjessø.dk (gjesso.dk)

 

 

 

   

 

 

 

Download File