Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg kommune

Forældre er tilfredse med Gjessø Skole  Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark. 50 forældre fra Gjessø Skole har

Referater
okkelsnorby

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej

I september sidste år afholdte Gjessø Lokalråd informationsmøde om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej igennem Gjessø. Resultatet af mødet blev, at lokalrådet blev bedt om at rette en henvendelse

Gjessø generelt
okkelsnorby

Første etape – Forskønnelse af Gjessø Bymidte

For snart et par år siden fik Gjessø by af Silkeborg Kommune 225.000 kroner til vores projekt ”Forskønnelse af Gjessø Bymidte” – et projekt som vi endelig i september sidste

Nyhed_indlæg_Gjessø
Lokalrådet
lokalraad

Nyt fra Silkeborg kommune

Kommuneplanen for de næste 12 år er vedtaget Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896 høringssvar. Teknik-