Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Kristian Mortensen valgt

2. Fremlæggelse og behandling af vedtægtsændring – Vedtægter for Gjessø Lokalråd – §5

Vedtægtsændring godkendt

/Gjessø Lokalråd 29. marts 2023