Vi har modtaget nedenstående fra Silkeborg Kommune – så hvis gruppe af borgere, samlinger af huse eller lignende overvejer i et mindre eller større fælles varmeprojekt – nu hvor fjernvarmen ikke kommer til Gjessø – så er det værd at læse 😊

”Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg har besluttet, at en pulje på 225.000 kr. skal afsættes til at støtte ansøgninger om tilskud til projekter indenfor varmeområdet. Puljen løber i 2023 eller indtil midlerne er brugt.

Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmeforsyningen. Der kan maksimalt søges om tilskud på 30.000 kr.

Begynd jeres ansøgning her

Hvem kan søge

Foreninger, organisationer, lokalråd og lokale initiativgrupper. Fjernvarmeselskaber kan ikke søge puljen.

Hvad støttes

Der gives f.eks. tilskud til:

Hvad støttes ikke

Der gives f.eks. ikke tilskud til:

Ansøgningsfrist mv.

Der er ikke nogen ansøgningsfrist. Ansøgninger modtages og vurderes løbende.

Ansøgning skal foregå via ansøgningsskemaet.

Hvis der søges støtte til rådgivere, skal dennes referencer fra lignende projekter vedlægges.

Der skal også vedhæftes budget for projektet.

Tildeling
Silkeborg Kommune har nedsat et udvalg til at vurdere de indkomne ansøgninger og tildele midlerne. Udvalget består af formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune samt medarbejdere fra Teknik- og Miljøafdelingen.

I tildelingen lægges der vægt på, at støtte projekter der kommer flest personer til gavn.”

/Gjessø Lokalråd