Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Gjessø

Der bor i dag 1.255 borgere i Gjessø. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år frem til 2036 til 1.534. Det vil være en stigning på 22 %.

I 2022 er der kommet 9 nye, indflyttede boliger i Gjessø. Over de næste 13 år forventes der at komme 105 nye, indflyttede boliger. Der forventes 2 i år og 32 næste år.

Der går 99 elever på Gjessø Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 144 i 2027/28 og til 166 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er i dag 98, og antallet forventes at stige til 131 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.