Formand
Jeppe Errebo Kjems
Mobil: 26 17 06 36

Bestyrelsesmedlem
Brian Thygesen

Bestyrelsesmedlem
Magnus Michelsen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Thomassen

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Karen Kjems Lyngvad

Suppleant
Thomas Kjems Lyngvad

Gjessø Lokalråd e-mail:

mail@gjessolokalraad.dk