Formand
Jeppe Errebo Kjems
Mobil: 26 17 06 36

Bestyrelsesmedlem
Brian Thygesen

Bestyrelsesmedlem
Casper Hald

Bestyrelsesmedlem
Kasper Thomassen

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Karen Kjems Lyngvad

Suppleant
Magnus Michelsen

Suppleant
Anita B. Christensen

Gjessø Lokalråd e-mail:

mail@gjessolokalraad.dk