Dagsorden lokalrådsmøde d. 24/5 – 2022 kl. 19

  1. Gennemgang og evt. revision af aktuelle fokusområder.
  2. Aktuelle sags-/emneområder – drøftelse af arbejdsform
  3. Beredskab – Sirene i Gjessø
  4. Silkeborg Kommunes Spildevandsplan i høring – Høringsfristden 28. juni
  5. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)
  6. Opdatering af hjemmeside (fast punkt)
  7. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt)
  8. Evt.
  9. Næste møde
  10. Godkendelse af referat