Dagsorden

 1. Referat af møde med Borgmester & Plan- og vejudvalgsformand
 2. Varmeatlas for Silkeborg Kommune – hvad gør vi?
 3. Aktuelle fokusområder (fast punkt)
  • Byudvikling (behandles under pkt. 1)
  • Trafik og veje / Trafiksikkerhed
  • Byforskønnelse og byrum
  • Andre foreninger i Gjessø
  • Liga Syd
 4. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)
 5. Opdatering af hjemmeside (fast punkt)
 6. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt) – https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade  – se Gjessø
 7. Evt.
 8. Næste møde
 9. Godkendelse af referat