Dagsorden:

 1. Gjessø Lokalråd – re-konstituering af bestyrelsen
 2. Aktuelle fokusområder
  • By- og boligudvikling
  • Varme- og energiplan
  • Trafik og veje/Trafiksikkerhed
  • Byforskønnelse og byrum
  • Andre foreninger i Gjessø
  • Liga Syd
 3. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt) 
 4. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt) https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
 5. Diverse orienteringer fra formanden (fast punkt)
 6. Henvendelse fra Skovlyst (v. Skovfoged Jeppe Schultz, Hede Danmark)
 7. Besøg af lokale byrådsmedlemmer på kommende møder?
 8. Diverse orienteringer fra formanden
 9. Evt.
 10. Næste møde
 11. Godkendelse af referat