Sidste års generalforsamling for Gjessø Lokalråd blev på grund af Corona aflyst og udskudt til marts 2022, men nu er det snart ved at være tid til vores første generalforsamling efter de nye vedtægter (vedtaget i marts 2019). Der vil i februar blive officielt indkaldt til generalforsamling – men vi tillader os alligevel allerede nu at gøre opmærksom herpå – for at give interesserede borgere i Gjessø og omegn muligheden for at overveje, om lokalrådsarbejde kunne være noget for dem?

I dag har vi en gruppe bestående af syv medlemmer – heraf to arbejdende suppleanter. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde både internt og eksternt med de øvrige frivillige foreninger i Gjessø og de enkelte borgere i lokalrådsområdet. I kraft af netop Gjessø Lokalråd, vores mange foreninger, vores skole og vores engagerede borgere har Gjessø markeret sig som et af Silkeborg kommunes stærkeste og mest anerkendte lokalsamfund – hvilket har haft stor betydning for de ting, der er sket i byen de seneste år. Gjessø er således i dag en landsby i udvikling og ikke i afvikling – og det skal vi fortsætte med at være. At vi har et velfungerende og ambitiøst lokalråd er vigtigt – fordi det er bindeleddet til kommunens forvaltning og politikerne i byrådet – og nu hvor vi desværre mistede vores lokale byrådsmedlem ved kommunalvalget, er denne funktion blevet endnu mere vigtig. Den største og mest spændende opgave de kommende par år bliver arbejdet med en helhedsplan for byen – en plan, som skal tegne rammerne for det næste årtis lokale udvikling mht. boliger og boligområder, veje, offentlig service, erhverv, energiforsyning, bæredygtighed m.m.

Kunne du tænke dig at være en del af denne proces og brænder for dit lokalsamfund, så vil vi opfordre dig til at stille op til Gjessø Lokalråd på vores generalforsamling den 23. marts. Af lokalrådets fem medlemmer er tre på valg, ligesom der skal vælges to nye suppleanter. Medlemmer vælges for to år, og suppleanter for et år ad gangen. Hvis du er interesseret, men måske er lidt usikker på om lokalrådsarbejde er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte et af de siddende medlemmer for at høre nærmere – se kontaktoplysninger på https://gjesso.dk/bestyrelsen-i-gjesso-lokalrad/.

På vegne af Gjessø Lokalråd

Flemming Madsen, formand & Steen Okkels Nørby, næstformand