Som nogle sikkert har læst i Midtjyllands Avis d. 7/7, er det foreløbige varmeatlas for det fremtidige fjernvarmeforsyning i Silkeborg Kommune blevet offentliggjort.

For Gjessø er den gode nyhed, at vi faktisk er en af de omegnsbyer, hvor der stadig er en mulighed for, at vi kan få fjernvarme. Vi er “gult” område – sammen med Virklund og Them i Silkeborg Syd. Nu går der et yderligere analysearbejde i gang, ligesom det hele skal behandles politisk – så vi inden årsskiftet har en endelig afklaring af, hvad der kommer til at ske mht. Gjessø.Der kommer nok ikke til at ske så meget før efter sommerferien, men Gjessø Lokalråd skal nok alligevel følge processen tæt indtil da.

Silkeborg Forsyning har lagt information om varmeatlasset op på deres hjemmeside – så hvis du vil have lidt mere information så tag et kig her:

https://www.silkeborgforsyning.dk/nyheder/varmeatlas-1-0-er-offentliggjort

Vi ved pt. ikke mere end, hvad der står på Forsyningens hjemmeside, men så snart vi har mere relevant information, skal vi nok offentliggøre det på FB og på Gjessø hjemmeside. Ellers holder vi jo borgermøde sammen med Liga Syd i Gjessø Forsamlingshus d. 6. september kl. 19.

Du er dog altid velkommen til at skrive en mail til på mail@gjessolokalraad.dk

/Gjessø Lokalråd