Onsdag den 11.03.2020 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Der reviderede regnskab.
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 år.på valg er:

Signe Frost, modtager genvalg.

Per Knorborg, modtager genvalg.

5. Valg af 2 suppleanter, på valg hvert år.
6. Valg af 1 revisor, på valg hvert andet år.
7. Beslutning af fremtidig pleje og plan for skoven ved Gjessøparken, KLIK HER FOR SE vedhæftede forslag.
8. Indkomne forslag.
9. Evt.

Download File