I vedtægterne for Gjessø Forsamlingshus er det anført, at der skal indkaldes til generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen vil naturligvis leve op til vedtægterne, og vil, på grund af Corona-situationen, afvikle en sådan virtuelt, dvs. via video-møde på Internettet.

Til generalforsamlingen vil vi blive præsenteret for formandens beretning, regnskabet for 2020 vil blive fremlagt og der skal foretages valg til bestyrelsen.

Vi vil dog kun afvikle generalforsamlingen indenfor den givne tidsfrist såfremt der fremkommer ønske herom. Fremkommer der ikke et sådant ønske vil bestyrelsen tage dette som en accept af at se bort fra tidsfristen, og så afvikle en rigtig fysisk generalforsamling med tilhørende kaffe og øl/vand til efteråret.

Der skal indkaldes med 14 dages varsel, så ønsket om en generalforsamling i marts via video-opkobling skal fremsendes til forsamlingshusets sekretær, Erik Pedersen, via mail.
Adressen er: jemm@vip.cybercity.dk

Modtager sekretæren ingen henvendelser inden tirsdag 16. marts kl. 19 vil afviklingen af generalforsamlingen blive udskudt til efteråret. Indkaldelse vil, som vedtægterne foreskriver, ske med mindst 14 dages varsel.

I mellemtiden kan regnskabet findes på Forsamlingshusets hjemmeside. Regnskabet er endnu ikke blevet revideret, men det vil naturligvis ske inden generalforsamlingen, uanset om denne afvikles virtuelt sidst i marts, eller om den afvikles fysisk i Forsamlingshuset til efteråret.

/Bestyrelsen for Gjessø Forsamlingshus