Vi starter salg af plader, lotteri samt kaffe, øl og vand kl. 18.15.
Spillet starter kl. 19.

Masser af fine gevinster…

Overskuddet går til Forsamlingshusets arrangementer, drift og vedligehold.