Dagsorden for møde 12. april 2022

 1. Velkomst
 2. Valg af referent
 3. Kort gennemgang af arbejdsopgaver for de enkelte lokalrådsposter
 4. Drøftelse af suppleanternes rolle i lokalrådet
 5. Konstituering af lokalråd
  • Formand
  • Næstformand
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Web og SOME ansvarlig
 6. Aktuelle sags-/emneområder
  1. Udstykning af byggegrunde og byudvikling
  2. Varme-/energiplan
  3. Trafik & veje
  4. Byforskønnelse og byrum
  5. Andre foreninger i Gjessø
  6. Liga Syd
 7. Kort gennemløb af aktuelle fokusområder – https://gjesso.dk/vores-aktuelle-fokus/
 8. Opdatering af hjemmeside
 9. Politiske beslutninger for Gjessø
 10. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget – (afløser for Nærdemokratiudvalget)
 11. Deltagelse i første fællesmøde med Udvalg for Sundheds- og Nærhedsudvalget – d. 26/4-2022
 12. Evt.
 13. Næste møde
 14. Godkendelse af referat