Arbejdet med en lokalplan for boliger ved Brandevej sat i gang
Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S ønsker at bygge 30 rækkehuse og otte parcelhuse eller dobbelthuse på kompaktgrunde med en grundstørrelse på 500-615 m2 ved Brandevej i den sydvestlige del af Gjessø.
15 af rækkehusene bliver almene boliger, som Boligselskabet AAB Silkeborg overtager, når de står færdige. Der bliver også plads til fælles opholdsarealer, og de skal forbindes i en grøn kile, der giver plads til aktiviteter, ophold og adgang til det åbne land. Der bliver vejadgang fra Sdr. Gjessøvej.
Når planen er færdig, kommer den i mindst 4 ugers høring. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne, da udfordringer er håndteret i planerne.
Se billede.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 6, Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 15)
 
0 nye boliger i Gjessø i 2020 – 110 de næste 13 år
Det viser Boligprogram 2021-2033. Boligprogrammet viser også, at der i 2021 forventes at komme 4 nye boliger, i 2022 forventes der 7 nye boliger og i 2023 24 nye boliger.
På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 1.211 i Gjessø. Det forventes at stige stødt frem til 2034 til 1.496.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)
 
Færre afgange med bybus 10
Bybusruten til Gjessø er en lang strækning gennem skoven, hvor der ikke er beboelse. Det betyder, at en del ture har ingen eller kun få kunder. Så der ændres i frekvensen for bybuslinje 10, så det bliver 2-timers drift på skolefridage og i weekender i stedet for timedrift.
Dog er der 1-time drift på skolefridage fra Silkeborg til Gjessø både kl. 7.18 og 8.18. Planen har været i 4 ugers høring, og der kom 2 indsigelser.
Ændringen sker efter, at Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Ændringer sker i sommeren 2021.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 16)
 
Blomster
Silkeborg kommune har været i Gjessø for at pynte op – se billede.
 
Grunde
Du skal være hurtig hvis du vil have en byggegrund på Planetvej. Der er kun få tilbage.
 
Udsendt af Gjessø lokalråd
 
Nyhed_indlæg_Gjessø