Prognose: Flere elever på Gjessø Skole de kommende år

På Gjessø Skole er der 104 elever fordelt på 6 klasser. Det forventes at stige til 122 elever i 2026/27 og til 151 elever i 2033/34. Det er en stigning på 45,2%.

På dagtilbudsområdet stiger børnetallet også, men ikke så meget som elevtallet. I dag er der 55 børnehavepladser, og der er i 2021 et gennemsnitligt behov for pasning af 41 børn. Det gennemsnitlige behov for pasning forventes i 2030 at være 51 børn.

På 0-2-års området mangler der nogle pladser nu og fremover. I dag er der 16 dagplejepladser og et gennemsnitlig behov for pasning i 2021 på 18. Det forventes at stige til 23 børn i 2030. Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt og taget til efterretning.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 06.04.2021, punkt 4)

Nyhed_indlæg_Gjessø