Forslag om nyt boligområde i Gjessø kommer i høring

Et forslag til en lokalplan for området ved Sdr. Gjessøvej, Brandevej og Planetvej kommer nu i fire ugers høring. Det beslutter byrådet.

Forslaget vil gøre det muligt at bygge 30 rækkehuse og otte parcelhuse på små grunde, dog skal grundene være mindst 500 kvadratmeter.

For rækkehusenes vedkommende skal der være fællesarealer, så det er muligt med et aktivt nabo-fællesskab. De grønne områder kommer primært til at ligge over mod det østlige skel.

Mod nord kommer der en større fælles, der også fungerer som sikring ved skybrud. Der skal være vejadgang fra Sdr. Gjessøvej.

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 20, byrådet, 27.09.2021, punkt 15)

Udendørs områder skal gøres røgfrie

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at udendørs områder ved idrætsanlæg, fx boldbaner og haller, skal gøres røgfrie. Der skal dog laves rygezoner. Planen er også at gøre legepladser og andre udendørsområder, hvor særligt børn mødes, røgfri. De røgfrie områder forventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Formålet med at indføre udendørs røgfrie miljøer er at sikre børn og unge gode og sunde rammer uden røg, støtte røgfrie miljøer for at undgå passiv røg og for at bidrage til, at færre begynder at ryge.

Røgfrie udearealer kan også betyde færre udgifter til oprydning af cigaretskod. Nu skal Idrætsrådet og andre relevante aktører høres i sagen og komme med input inden udvalgsmødet i oktober.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2021, punkt 10)

Nyhed_indlæg_Gjessø