Gjessø Sø havde rent badevand i 2020

 Gjessø Sø har fået den bedste karakter i forhold til den hygiejniske kvalitet i forbindelse med kontrol af badevandet i 2020. Vandet er blevet undersøgt for tarmbakterierne E. Coli og enterokokker og algevækst.

Søen har de sidste par år vist tegn på øget algevækst med store mængder trådalger. I 2017 og 2018 måtte badning frarådes. Også i 2019 og 2020 var søen påvirket af alger, men dog ikke i så voldsom grad, at badning måtte frarådes.

Næringsstoffer fra regnvand, der udledes til søen, i kombination med tis fra badende og udvaskning af gødning fra omkringliggende haver, er de mest sandsynlige kilder til algerne.

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om badevandskvaliteten.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.11.2020, punkt 11)   

Silkeborg Flyveklub får nej til kommunegaranti til klubhus og fly

Silkeborg Flyveklub har søgt om en kommunegaranti for et lån på 4 mio. kr. til at opføre en tilbygning til klubhuset med undervisningslokaler og af et simulatorrum og købe flere fly.

Foreningen, som nu holder til på Flyvervej 3, 7441, Bording vest for Gjessø, begrunder behovet med flere medlemmer og ambitionen om også at tiltrække endnu flere nye medlemmer. Foreningen har 61 medlemmer, hvor 33 er fra Silkeborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet ikke at give kommunegaranti for lånet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 03.11.2020, punkt 5)

Udsendt af Gjessø lokalråd

Nyhed_indlæg_Gjessø