I relation til færdiggørelsen af projektet med trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej gennem Gjessø, har Gjessø Lokalråd d. 12/8 sendt følgende indstilling til Silkeborg Kommune:

“Gjessø Lokalråd har – efter at have forhørt sig hos udvalgte beboere ved og ud til Rustrupvej i Gjessø – følgende indstilling til Silkeborg Kommune mht. færdiggørelsen af 2-1 vejen og etableringen af trafikdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej gennem Gjessø:

Gjessø Lokalråd og beboerne på og ved Rustrupvej ønsker stadig som udgangspunkt, at afstribningen af 2-1 vejen på Rustrupvej igennem Gjessø etableres som oprindelig aftalt, og som borgerne i Gjessø har nikket “ja” til. Dvs. den nuværende afstribning skal fjernes, og striberne males på vejbanen i stedet. Vi ønsker ikke en løsning, som pga. fjernelsen (evt. affræsning) af den nuværende afstribning kan resultere i en ny generende vejstøj.”

 
Denne indstilling har vi på et møde med repræsentant for Silkeborg Kommune i Gjessø den 18/8 gentaget. Vi har efterfølgende den 25/8 fra Silkeborg Kommune modtaget følgende beslutning:
 

”Tak for jeres tilbagemelding på vegne af Gjessø Lokalråd.

Vej og Trafik har nu været ude at evaluere prøvefræsningen af strækningen og kan konstatere at dette har bevirket en markant støjreduktion ved kørsel ovenpå striberne. Derfor vil vi i den kommende uge færdiggøre strækningen med affræsning af den side der mangler på strækningen.

Med affræsning af kanterne opnår vi en god løsning, der både er støjsvag, langtidsholdbar og som ikke mindst er reflekterende i mørke.

Hvis vi i stedet skal ud at fræse thermoplasten helt af og i stedet male striberne på vil vi stå med en løsning, der vil kræve hyppigt vedligehold (malingen slides hurtigt af) og selv med maling vil den varierende overflade fra asfalt til maling udløse en pulserende lyd. Dertil vil den malede løsning ikke være reflekterende i mørke.

I den kommende uge vil vi også få opsat kampagnetavler omkring korrekt adfærd på en 2 minus 1 vej på strækningen igennem Gjessø.

Jeg vil på vegne af Silkeborg Kommune gerne kvittere for et godt samarbejde omkring tilblivelsen af projektet.”

Nyhed_indlæg_Gjessø