Nu kan nyt kvarter ved Brandevej og Sdr. Gjessøvej skyde op

For lokalplanen for et nyt boligområde med plads til 38 boliger fordelt på 30 rækkehuse og otte parcelhuse er vedtaget. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Planen har været i fire ugers høring, og der har været borgermøde om planen. Der kom ni høringssvar, som handler om arealudlæg til ny skolesti, stiforløb i det grønne område, afstand til boligerne mod øst, husenes højde og afstandskrav til fremtidige dyrefolde syd for området.

Planen er vedtaget med en række ændringer. Blandt andet præciseres det, at regnvandsbassinerne er private, og der lægges yderlige areal ud til en ny skolesti. Det er AAB Silkeborg og Byggeselskabet af 27. maj 2008 A/S, der ønsker at bygge i området.

(Plan- og Vejudvalget, 06.12.2021, punkt 3)