Nyt fra Silkeborg Kommune

Særlig forsøgsordning for Gjessø Skole gøres permanent

Gjessø Skole, SFO, klub og børnehave har under navnet Gjessøs Børn siden 2011 haft en fælles ledelse og bestyrelse, hvor skolelederen er øverste leder.

Indtil nu har det været en forsøgsordning, men nu gøres den permanent. Det beslutter Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget.

I sommeren 2021 gik skolelederen af Gjessø Skole på pension, og Vestre Skoles skoleleder har siden været konstitueret som skoleleder. Planen er, at inden sommerferien er der fundet en ny skoleleder fra Gjessø Børn.

(Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, 08.02.2022, punkt 9)

Faldet i elevtal på Gjessø Skole skal afbødes

Ifølge en prognose vil elevtallet på Gjessø falde til 100 børn i skoleåret 2022/23. Herfra forventes elevtallet at stige de næste 11 år og toppe med 151 børn i 2033/34.

For at afbøde faldet har Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget godkendt den plan, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med bestyrelsen for Gjessøs Børn, forældre og skolens ledere og medarbejdere.

Planen indeholder handlinger som fortsættelsen af Børneklassen, hvor børnehavens børn møder 0.klasses eleverne flere gange om ugen, styrkelse af samarbejde med Vestre Skole omkring overgangen mellem 6. og 7. klasse og det faglige samarbejde på tværs af skolerne.

(Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget, 08.02.2022, punkt 9)

Asklev Forsamlingshus får ny fordør

Asklev Forsamlingshus har søgt om tilskud på 10.000 kr. til en ny fordør til forsamlingshuset.

I alt har 13 forsamlingshuse søgt om tilskud på 665.993 kr., som lever op til kriterierne for puljen for vedligeholdelse og renovering af forsamlingshuse. Puljen er på 223.521 kr., og hvis der siges ja til alle ansøgninger, kan de få 36 % i tilskud af det søgte beløb.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender fordelingen. Det betyder, at Asklev Forsamlingshus får et tilskud på 3.600 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.02.2022, punkt 7)

Nyhed_indlæg_Gjessø