Deltagere: Ib, Steen, Flemming, Inge, Jan og Peter

Forslag til gjessø’s historie i skabet gennemgået. Ib sørger for de små rettelser. og derefter sørger Jan for printet og opsætning. Jan sørger ligeledes for at få trykt ordensregler.

Grundejerforeningen har ide om julebelysning på tingstedet, der er ikke etableret strøm på stedet endnu. Lokalrådet vil gerne være med finanserne afhængig af prisen.

Der er 3 ledige grunde og 2 reserverede på Planetvej, resten er solgt.

AAB forventer deres almene boliger på Plutovej er færdige April 2023.

Vi afventer møde med Helle Gade og Martin Jakobsen, der arbejdes videre med dette punkt i det nye lokalråd

Intet 

Vi afventer svar om det kommer med i cykelhandlingsplanen. Det nye lokalråd vil invitere repræsentanter fra områderne til møde. 

Intet nyt

Det nye boligområde brandevej 5, er navngivet Plutovej.

Afholdes med grundejerforening 23/3 kl 19. Jette, Peter og Flemming modtager ikke genvalg. Vi har et par evt kandidater, Steen laver opslag til facebook. 

Vi venter med indkaldelse til det nye lokalråd er etableret.

Liga Syd har fået penge at undersøge andre muligheder for varmeenergi i Silkeborg Syd. Vi foretager os ikke noget pt.

Henvendelse fra Jeppe Kjems ved hastighed på Rustrupvej, Steen sender henvendelsen til Silkeborg Kommune.

Gjessø’s børn klare sig indtil videre uden vores hjælp, der er indstillet til en ny skoleleder i Gjessø 

Fællesmøde i foreninger indkaldes når det nye lokalråd er sat.

Vi har fået ros fra politikere for afholdelse af valgmødet i efteråret. På evalueringsmødet blev der opfordret til walkntalk med lokalpolitikere.

Aftales efter generalforsamling.

Ok