Gjessø har fået følgende meddelelse fra Silkeborg Kommune.

Kære lokalråd i Silkeborg Kommune

(til jer der har en kommunal legeplads i lokalområdet)

Til orientering har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune i september 2021 besluttet, at gøre bl.a. kommunale legepladser i Silkeborg Kommune røg- og tobaksfrie. Det sker fra 1. juli 2022.

Det betyder, at der på området ikke må bruges røg- og tobaksprodukter dvs. cigaretter, cigarer, e-cigaretter, pibe, vandpibe, snus, tyggetobak, nikotinposer og lignende produkter.

Der indføres udendørs røg- og tobaksfrie miljøer i Silkeborg Kommune, da man ønsker at sikre børn og unge gode og sunde rammer uden røg. Derudover støtter udendørs røg- og tobaksfrie miljøer op om at undgå passiv røg for både børn, unge og voksne og gør det sværere at begynde at ryge/bruge tobak. Endvidere er det godt for miljøet, at der ikke ligger røg- og tobaksaffald i naturen.

Silkeborg Kommune er partner i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens partnerskab ’Røgfri Fremtid’, der arbejder for at ingen børn og unge ryger i 2030. De udendørs røg- og tobaksfrie miljøer støtter også op om Silkeborg Kommunes Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der ønsker at skabe sunde rammer for borgerne.

Der bliver også indført røg- og tobaksfrie miljøer på søbade pr. 1. juli.

Senere vil der blive røg- og tobaksfrie udendørs miljøer bl.a. på kommunale idrætsanlæg.

Hvis muligt må I meget gerne bringe informationen videre i jeres lokalområde eller til relevante aktører. Der er ved at blive produceret en film, I også kan dele. Den sender jeg, så snart den er helt færdig.

Har I spørgsmål eller kommentarer til implementeringen så giv endelig lyd eller senere hvis I har nogen oplevelser, der skal deles videre med os.

Venlig hilsen

Udvikling og Forebyggelsessektion

SILKEBORG KOMMUNE