Vi har fra Silkeborg Kommune modtaget følgende:

Kære Lokalråd,

Det er nu blevet tid til at indstille kandidater til både Sundhedsprisen 2022 og Handicapprisen 2022.

Det er to selvstændige priser. I må meget gerne sprede budskabet om de to priser i jeres lokalområde.

Nedenfor finder I en kort beskrivelse af de to priser.

Sundhedsprisen

Prisen gives til en aktør, der skaber mere sundhed, trivsel og fællesskab for andre i hverdagen i Silkeborg Kommune. Det kan f.eks. være en forening, et værested, en virksomhed, en institution eller andre.

Med prisen følger 10.000 kr., som modtageren kan bruge i det videre arbejde.

Sundheds- og Nærhedsudvalget vælger modtageren af prisen blandt de indstillede kandidater.

Har I spørgsmål til Sundhedsprisen, er I velkomne til at kontakte Marianne Ahrenkiel Søgaard, Sundhed & Omsorg, på tlf. 29 42 00 78 eller mail: mas@silkeborg.dk

Handicapprisen

Prisen gives til en aktør, som gør en særlig indsats og forskel for borgere med handicap i Silkeborg Kommune. Prisen kan f.eks. gives til:

Med prisen følger 5.000 kr. til modtagerens videre arbejde.

Handicaprådet vælger modtageren af prisen blandt de indstillede kandidater.

Har I spørgsmål til Handicapprisen, er I velkomne til at kontakte Kirstine Svensen, Socialafdelingen, på tlf. 23 30 46 31 eller mail: ksv@silkeborg.dk

Sidste frist for at indstille kandidater til de to priser er tirsdag d. 1. november 2022.

/Gjessø Lokalråd