1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gjessø Børns Venner – besøg af Mille Jonstrup Merrild
 3. Aktuelle fokusområder (fast punkt)
  1. By- og boligudvikling
  2. Varme- og energiplan – afholdelse af borgermøde i februar
  3. Trafik og veje / Trafiksikkerhed
  4. Byforskønnelse og byrum
  5. Andre foreninger i Gjessø
  6. Liga Syd  
 4. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt) 
 5. Opdatering af hjemmeside (fast punkt)
 6. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt)
 7. Lukket punkt
 8. Generalforsamling
 9. Øvrige orienteringer fra formanden.
 10. Evt.
 11. Næste møde
 12. Godkendelse af referat