1. Godkendelse af dagsorden
 2. Aktuelle fokusområder (fast punkt)
  1. By- og boligudvikling
  2. Trafik og veje / Trafiksikkerhed
  3. Byforskønnelse og byrum
  4. Andre foreninger i Gjessø
   • referat af fællesmøde d. 9. februar
  5. Liga Syd
 1. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt)
 2. Opdatering af hjemmeside (fast punkt)
 3. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt)
 4. Borgermøde d. 8. marts
 5. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling (med vedtægtsændring) – d. 29. marts sammen med Grundejerforeningen i Gjessø Forsamlingshus.
 6. Øvrige orienteringer fra formanden.
 7. Evt.
 8. Næste møde
 9. Godkendelse af referat