Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ekstraordinær Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

maj 10, 2023 @ 19:00 - 19:30

Herved indkaldes til Ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6
Onsdag den 10.05.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 stk. 2 personer har meldt sig.
4. Valg af 2 suppleanter
5. Såfremt punkt 3 og 4 ikke lykkes, foreslår bestyrelsen forhøjelse af kontingent til 1200 kr. til betaling af ejendomsadministration selskab for driften af foreningen.
6. Evt.

§6
Generalforsamling
a) Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. april.
b) Se dagsorden
c) Indkaldelsen skal ske med 3 ugers varsel på elektroniske medier og ved opslag på centrale steder i Gjessø.
d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan
rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter
bestemmelserne under punkt c).
f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7.
§7
Vedtægtsændringer
a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er
beskrevet i den skriftlige indkaldelse.
b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers
tilslutning
c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid
med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.

/Bestyrelsen

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 10.05.23

Manglende bestyrelse

Detaljer

Dato:
maj 10, 2023
Tidspunkt:
19:00 - 19:30
Begivenhed Kategori: