Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening den 29. marts 2023

marts 29, 2023 @ 19:00 - 21:00

Nyhed_indlæg_Gjessø

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6

Onsdag den 29.03.2023 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Der reviderede regnskab.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 år.
på valg er:
Kristian Mortensen, modtager ikke genvalg.
Carina Uhrskov Iversen, modtager ikke genvalg.
Magnus Brylle Michelsen.
5. Valg af 2 suppleanter, på valg hvert år.
6. Valg af 1 revisor, på valg hvert andet år.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.

§6

Generalforsamling
a) Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. april.
b) Se dagsorden
c) Indkaldelsen skal ske med 3 ugers varsel på elektroniske medier og ved opslag på centrale steder i Gjessø.
d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan
rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter
bestemmelserne under punkt c).
f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7.

§7

Vedtægtsændringer
a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er
beskrevet i den skriftlige indkaldelse.
b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers
tilslutning
c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid
med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.

/Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 29.03.23

Detaljer

Dato:
marts 29, 2023
Tidspunkt:
19:00 - 21:00
Begivenhed Kategori: