Se tidligere opslag på Gjessøs hjemmeside: https://gjesso.dk/borgermoede-om-fremtidens-varmeforsyning-i-gjessoe-udskydes/

Kommer der fjernvarme til Gjessø eller ej?

– ja, det svar kan vi desværre ikke give endnu.

Vi skrev for en måned siden, at vi afventer, at Silkeborg Forsyning får færdiggjort og efterfølgende offentliggør deres reviderede varmeatlas. Processen er siden ændret en smule, så vores forventninger til, hvornår vi kan få noget håndgribelig information, er derfor blevet justeret.

Men her er, hvad vi ved pt.:

Silkeborg Forsyning er stort set færdige med deres arbejde, men man har administrativt og politisk besluttet, at de resultater og forslag, som foreligger, de skal politisk behandles, inden de bliver offentliggjort. Dette arbejde udmønter sig i et tillæg til den nuværende Varmeplan 2021 – 2030 for Silkeborg Kommune. Tillægget vil blive behandlet på førstkommende møde i Klima- og Miljøudvalget – og det er først her, vi ved, hvad der bliver foreslået mht. Gjessø.

Processen virker og er alt for forceret, men Silkeborg Kommune skal inden 31. december 2022 have udsendt brev til alle husejere med olie- og naturgasfyr om, hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme eller ej. Vedtagelse af tillægget til varmeplanen er en forudsætning for, at brevet kan sendes ud, så tillægget skal også igennem Erhvervs- og Økonomiudvalget og Byrådet inden nytår.

Vi har forsøgt at få både information om og indflydelse på processen – desværre forgæves. Og derfor ved vi heller ikke, hvor pilen peger hen. Noget taler for en ting, andre forhold taler for noget andet.

Hvis der ikke kommer fjernvarme til Gjessø – hvad så?

Det spørgsmål skal vi måske alle begynde at forholde os til. Er eneste alternativ – selvstændige varmepumper for alle husstande? – kan man gå sammen flere og lave mindre fælles løsninger? – hvad med et termisk energiprojekt? – skulle vi etablere et biogasanlæg, så vi derved kan bibeholde vores naturgaskedler eller….

Mulighederne er givetvis mange, og fortjener at blive undersøgt. Et sådant arbejde kræver initiativ, kompetence, viden og interesse. Lokalrådet vil naturligvis gerne være medvirkende til, at en proces, hvor lokale initiativer bliver undersøgt og sat i gang, – men vi kommer ikke til at drive processen.

Sammen med Liga Syd er vi derimod i gang med at søge økonomiske midler til støtte af lokale projekter, ligesom der vil blive afholdt en ny runde borgermøder i første halvår af 2023.

Når vi kender indholdet af tillægget til Varmeplanen 2021 – 2030, vender vi tilbage. Vi kan dog opfordre alle – med interesse for emnet – til at holde øje med dagsordenen for næste møde i Klima- og Miljøudvalget d. 7. november på: https://dagsordener.silkeborg.dk/ (dagsordenen forventes offentliggjort d. 4. november)

Har du spørgsmål til ovenstående, så skriv til os på mail@gjessolokalraad.dk

/Gjessø Lokalråd