GUF glæder sig til at åbne fodboldsæsonen med hold fra børnehaven til U16.
Vi starter op torsdag den 28/5 kl 17.00 hvor vi er klar til at modtage alle friske og glade børn i forhold til gældende Corona regler fra DGI.
OBS: Børnehaveholdet starter dog op allerede mandag den 25/5 kl. 16.00.
Flere informationer til spillere og forældre kan læses her https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen/spillere-og-foraeldre. Vi er til rådighed til spørgsmål eller uddybning, hvis det ønskes. Vi glæder os til at se børnene i næste uge.
Ift kontingent er der ingen opkrævning før tidligst i august når vi ved nærmer om sæsonen forløb.

Med venlig fodboldhilsen
GUF’s fodboldafdeling

Nyhed_indlæg_Gjessø