Gjessø Lokalråd skulle i marts have holdt vores nu årlige generalforsamling. Ikke mange foreningsvedtægter rundt omkring tager højde for den situation, som vi har oplevet – desværre heller ikke vores.

Grundet Covid situationen har vi 4. maj holdt vores første lokalrådsmøde i over et halvt år. På mødet 4. maj drøftede vi situationen, og hvilke muligheder vi har mht. generalforsamling. For at overholde varslingsfristen – minimum 4 uger – og den stadige store usikkerhed mht. forsamlingsbegræsningerne, samt sommerferien, så vurderede vi, at den udskudte ordinære generalforsamling først vil kunne afholdes i slutningen af august. Det vil kun give ca. 6 måneders virke for et nyt lokalråd – og det fandt vi uhensigtmæssigt, og da alle nuværende medlemmer gerne vil fortsætte til næste ordinære generalforsamling i marts 2022, besluttede lokalrådet at aflyse generalforsamlingen 2021.

Vi vil dog, hvis blot enkelte borgere ønsker generalforsamlingen 2021 afholdt og tilkendegiver det i brev eller på mail til lokalrådetsformand Flemming Madsen (se hans mail på www.gjessø.dk) – inden 17. juni –  afholde en generalforsamling 2021 i løbet af august eller september i år.

Gjessø Lokalråd

Nyhed_indlæg_Gjessø