I september sidste år afholdte Gjessø Lokalråd informationsmøde om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rustrupvej igennem Gjessø. Resultatet af mødet blev, at lokalrådet blev bedt om at rette en henvendelse til Silkeborg Kommune, hvor byen opstillede tre mulige løsninger. De blev prioriteret fra 1 – 3 og lød som følger:

1) – Ingen 2-1 vejs løsning, men etablering af et hensigtsmæssigt antal chikaner igennem byen, hvor kun et køretøj kan passere ad gangen.

2) – 2-1 vejs løsning – med platformene med de såkaldte ”pullerter” (pinde/stolper) placeret ude på vejbanen i f.h.t. 2-1 linjen og forskudt i forhold til hinanden, så de optræder som en chikane, hvor kun ét køretøj kan passere ad gangen.

3) – 2-1 vejs løsning – med op til fem røde felter, hvor cykelbane og vejbane er adskilt med platforme med fire såkaldte ”pullerter” (pinde/stolper) – også her vil kun ét køretøj kunne passere ad gangen.

Ultimo september skrev lokalrådet så til formanden for Plan og Vejudvalget og Silkeborg Kommunes Vej og Trafik afdeling, og i december fik vi svar tilbage med den endelige løsning.

Vi har ventet med at offentliggøre denne indtil nu, fordi vi har afventet, at Silkeborg Kommune orienterede beboerne langs Rustrupvej – Vi syntes, at de skulle have en mulighed for at forholde sig til løsningen inden offentliggørelsen – de skal immervæk leve med den i fremtiden. Fra Silkeborg Kommune er vi orienteret om, at der har været en enkelt henvendelse fra en af beboerne ved Rustrupvej. Henvendelsen er besvaret og svaret er accepteret, og den har ikke givet anledning til ændringer i forhold til den endelige løsning.

Den løsning, vi får, svarer i store træk til løsning “2.” oven for. 2-1 vejen slipper vi altså ikke for, da der skal være et cykelsikkerhedsmæssigt element i løsningen, fordi projektet finansieres af midler fra den såkaldte Cykelhandlingsplan.

Der bliver tale om i alt tre indsnævringer af vejbanen – som alle markeres med rødfarvet asfalt el. lignende, og der placeres to sideforskudte betonplatforme med to markeringspæle, så køretøjer skal sno sig igennem, og kun et køretøj kan passere ad gangen. I yderpunkterne (umiddelbart efter indkørsel til byen) markeres overgangen til 2-1 vejen med rødfarvede asfalt felter el.lign. Endelig bliver den maksimum tilladte hastighed gennem Gjessø sat ned til 40 km/t.

I kan se, hvorledes løsningen vil tage sig ud i det vedhæftede dokument fra Silkeborg Kommune – klik her.

Silkeborg Kommunes Vej og Trafik afdeling skriver desuden:

”Vi har indarbejdet chikaner (indsnævring til ét kørespor) på 3 udvalgte lokaliteter på strækningen, hvor det vurderes muligt at gøre indenfor eksisterende vejbredde. Chikanerne er dimensioneret efter at en lastvogn (førerhus og sættevogn – max 16,5 meter) kan passere chikanerne i lav fart. 

Det vurderes, at projektet vil nedsætte hastigheden for alle motoriserede trafikanter uanset om man møder et modkørende køretøj eller ej gennem chikanerne på den mest kritiske strækning gennem Gjessø. Cyklister ledes forbi chikanerne på højre side af hellerne. I yderpunkterne markeres overgangen til 2 minus 1 vejen blot med farvede flader.”

Lokalrådet har ikke haft nogle indvindinger til den endelig løsning, fordi den i vores øjne matcher de ønsker, som byen har opstillet, og som der var udbredt opbakning til på mødet i Gjessø Forsamlingshus i september. Som sagt er beboerne langs Rustrupvej orienteret, og hverken Silkeborg Kommune eller Gjessø Lokalråd har efterfølgende haft henvendelser, som giver anledning til ændringer af projektet.

Vi forventer, at Silkeborg Kommune vil gå i gang med etablering af løsningen, så snart vejret bliver mere stabilt.

/Gjessø Lokalråd