Gjessø Lokalråd har fået nedenstående henvendelse fra det relativ nye 17.4 udvalg “Klimahandlingsudvalget”. Gjessø Lokalråd deltager ikke i det arrangerede møde, men er der borgere i Gjessø, som finder det interessant at bidrage til, er I meget velkommen til at deltage. Se mail for tilmelding nedenfor

“Kære lokalråd.

I forbindelse med udarbejdelsen af Borgernes Klimahandleplan, vil vi i Klimahandlingsudvalget gerne inddrage jer i processen. Vi er overbeviste om, at I med jeres lokale kendskab og initiativer kan bidrage med input ift. den borgerdrevne handling i vores fælles kommune.

Derfor inviterer vi jer til at komme til et møde om Borgernes Klimahandleplan torsdag den 2. februar kl. 17.00 – 19.30. Mødet afholdes på rådhuset.

Program for dagen:

Klimahandlingsudvalget sørger for kaffe, sandwiches og sodavand.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Tilmelding til dse@silkeborg.dk senest den mandag den 30. januar.

På vegne af Klimahandlingsudvalget

Luis da Silva Martins”

/Gjessø Loklaråd