Silkeborg Kommune sender i perioden d. 17. august til 12. oktober sit udkast til ny Kommuneplan 2020 – 2032 i høring.

Kommuneplanen er rettesnoren for den kommunale udvikling de kommende år – overordnet såvel som lokalt set. Planen er derfor vigtig at forholde sig til – fordi den også har betydning for, hvad der kommer til at ske i Gjessø, og hvilke muligheder vi har for at udvikle byen.

Den 8. september kl. 19 holder Silkeborg Kommune i samarbejde med Gjessø Lokalråd i Forsamlingshuset informationsmøde om den nye kommuneplan.

Silkeborg Kommune vil være repræsenteret ved de byplansansvarlige og udvalgte byrådspolitikere.

Du kan læse om kommuneplansprocessen og se det samlede kommuneplanforslag på Silkeborg Kommunes hjemmeside – følg nedenstående links.

Kommuneplansprocessen

Kommuneplan for Silkeborg Kommune 2020 – 2032 (høringsforslag)

Vi har lavet et udklip af den del af kommuneplanforslaget, som vedrører Gjessø, og det kan du hente her.

Endelig agenda og liste over deltagende byplansansvarlige og byrådspolitikere vil blive offentliggjort senere.

Afhængig af situationen omkring Covid-19 kan der ske ændringer i ovenstående, og det må forventes, at der vil være en begrænsning i antallet af deltagere på informationsmødet.

Bemærkning

Det skal nævnes, at Gjessø Lokalråd i forbindelse med udarbejdelsen af den nye kommuneplan har haft møder med Silkeborg Kommunes forvaltning, hvor vi har fremlagt vores ønsker og ideer vedrørende Gjessø. Vi må beklagevis konstatere, at ingen af disse har fundet vej til forslaget til Kommuneplan 2020 – 2032. Således er der som udgangspunkt ingen ændringer for Gjessø i den nye kommuneplan. Det finder Gjessø Lokalråd meget utilfredsstillende – og er du enig i den betragtning, er det derfor vigtigt, at du møder op til informationsmødet d. 8. september kl. 19 i Forsamlingshuset og giver din mening tilkende.

Nyhed_indlæg_Gjessø